วันพุธ, มีนาคม 21, 2555

อาเซียนของคน กับ อาเซียนของนกอาเซียนของ “คน” เอเชียทั้งหมด  ต้องพูดคุยกันอีกหลายระยะกว่าที่จะลงตัวในทางปฏิบัติ  หัวใจของการพูดคุย คือ  “ การได้ผลประโยชน์และการเสียผลประโยชน์ ” ใครจะยอมใครกันละนี่แหละคือเหตุที่ต้องพูดคุยกันนาน
อาเซียนของ “นก”ดูจะง่ายกว่า  นกไม่มีประเทศ ไม่มีแผนที่แบ่งเขตแดน มีเพียงถิ่นเกิด  เกิดที่ไหนก็เป็นนกประจำถิ่นนั้น  นกเดินทางไปจากถิ่นเกิดก็ต่อเมื่อต้องการอาหาร  หรือเมื่อขาดแคลนอาหาร  ไปกินอาหารที่นกเจ้าของถิ่นนั้นไม่กิน หรืออาหารมีอยู่มากเกิน  เมื่อกินอิ่มก็กลับถิ่น  ไม่ทะเลาะกัน   แบ่งกันกินไม่สะสม  ไม่ละโมบ  ไม่เอาเปรียบ ไม่มีผลประโยชน์  มีแต่สันติสุขบนอาเซียนของนก   อยากให้อาเซียนของคนเหมือนอาเซียนของนกจังเลย

ไม่มีความคิดเห็น: