วันจันทร์, มีนาคม 12, 2555

รางจืดพืชสมุนไพร




            ทุกสรรพสิ่งย่อมตกอยู่ภายใต้  กฎไตรลักษณ์ คือ ความไม่เที่ยง  ความเปลี่ยนแปลง  ความไม่คงอยู่ (อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา) ทั้งโลกและโรคก็เช่นกัน
            ความเจ็บป่วยและการดูแลรักษาตัวเองทำให้ผู้คนแสวงหาทางเลือก  แพทย์แผนปัจจุบันเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่เลือก  แต่ก็มีผู้คนไม่น้อยให้ความสนใจที่จะดูแลชีวิตตัวเองด้วยสมุนไพรกระแสสมุนไพรและแพทย์ทางเลือกจึงมาแรง  พืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ชื่อ “รางจืด” ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางด้วยเป็นสมุนไพรที่ชะล้างพิษจากยาฆ่าแมลงสารพิษต่างๆ   ข้อตระหนักและข้อควรระวัง คือ ใครก็ตามที่จะใช้สมุนไพรต้องรู้จักสมุนไพรชนิดนั้น อย่างแท้จริงและมีข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้
            สรุปว่า ควรใช้สมุนไพรที่ได้รับการยืนยันด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  จัดเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการผลิต  รางจืดมีประโยชน์อย่างไร  ถ้าอยากรู้เข้าไปดูใน Website  http:// abhaiherb.net

ไม่มีความคิดเห็น: