วันพุธ, กุมภาพันธ์ 29, 2555

ทำไมเรียกว่า “ดินสอพอง”


เมื่อพูดถึง “ดินมาร์ล” เกษตรกรชาวนาทุกคนรู้จักดีที่สุด  รู้ว่า ดินมาร์ลแก้ความเป็นกรดของที่ดินในนาข้าวได้  ดินมาร์ล หรือ ดินสอพอง เกิดจากการผุพังของมาร์ลสโตน ซึ่งมีส่วนผสมของแคลเซียมคาร์บอเนตเหมือนหินปูนทั้งหลาย  มาร์ลสโตนมักเกิดในบริเวณทะเลสาบน้ำจืด  สำหรับประเทศไทยแล้วบริเวณที่พบและมีการนำมาใช้มากคือพื้นที่ ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี
          คนไทยนำดินสอพองมาใช้ประโยชน์ คือ ใช้ทำเครื่องสำอาง  แป้ง  ทำธูป  นำมาพอกทำไข่เค็ม  หรือใช้ทำปูนซีเมนต์และใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวได้  ทำไมเรียก ดินมาร์ล  มาร์ลสโตนว่า “ดินสอพอง”ละ ผู้เขียนอนุมานเอาว่า คนไทยเคยใช้มาร์ลสโตนก้อนขาวๆ นี้เขียนตัวอักษรบนกระดานชนวนซึ่งเป็นแผ่นสีดำ  จึงเรียกมาร์ลสโตน ว่า “ดินสอ” และคนไทยก็เคยใช้น้ำมะนาวหยดลงบนมาร์ลสโตนในการทำเครื่องสำอาง  ผลปรากฏมาร์ลสโตนเกิดฟองและขยายตัวพองออกเพราะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดกับแคลเซียมคาร์บอเนต)  จึงเรียกว่า “ดินสอพอง” ไงละ  สนุกๆ ผิดก็ไม่เป็นไรนะ