วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 17, 2555

ผีเสื้อที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา

คิดถึงผีเสื้อที่ปางสีดา เจ็บป่วยครานี้ ยังไม่แข็งแรงพอที่จะท่องไปชมความงามของธรรมชาติได้เลย

ไม่มีความคิดเห็น: