วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 21, 2555

งูเขียวปากจิ้งจกสีทอง
งูเขียวปากจิ้งจก จัดเป็นงูพิษอ่อน  ซึ่งพิษของมันอาจไม่แสดงผลกับคนเลย  จนทำให้เราเชื่อว่างูเขียวปากจิ้งจกเป็นงูไม่มีพิษ  งูเขียวปากจิ้งจกมีการพัฒนาสีผิวเป็น 3 กลุ่มใหญ่  สีกลุ่มแรกแน่นอนว่าเป็นสีเขียวอ่อนสดใส  และเป็นที่มาของชื่อ “งูเขียวหัวจิ้งจก หรือ งูเขียวปากจิ้งจก”  สีกลุ่มที่สองเป็นสีเทาออกขาว จึงมีชื่อเรียกต่างไปบ้าง คือ งูเขียวปากจิ้งจกสีเทา  ชาวบ้านป่าเรียกว่า “ง่วงกลางดง” และเชื่อผิดว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรง  สีกลุ่มที่สาม เป็นสีเหลืองทองจึงมีชื่อเรียกว่า งูเขียวปากจิ้งจกสีทอง ชาวบ้านป่ามักเรียก “กล่อมนางนอน” และเชื่อผิดว่าเป็นงูมีพิษร้ายแรง
            สรุปแล้วงูเขียวปากจิ้งจกที่พบในประเทศไทย มีถึง 3 สี คือ เขียวอ่อน เทาขาว และเหลืองทอง งูเขียวปากจิ้งจกสีทองตัวนี้ ถ่ายที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา บริเวณโป่งผีเสื้อ  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555