วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 25, 2554

พิมพ์เขียวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
พื้นดินบริเวณป่าพรุใกล้ส่วนราชการกลางเมืองนราธิวาส คือสถานที่ ที่ชาวนราธิวาสช่วยกันวาดฝันให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ผู้เขียนมีความภูมิใจที่มีส่วนเล็กน้อยในการสร้างพิมพ์เขียวของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งนี้ร่วมกับเพื่อนๆ ป่าพรุที่จะเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ในอนาคตมีความสำคัญในเชิงนิเวศวิทยาอย่างยิ่ง เพราะป่าพรุของนราธิวาสส่วนใหญ่ถูกส่วนราชการถมจนเกือบหมดสิ้น คงจะมีที่เหลือให้ลูกหลานได้เรียนรู้บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งนี้แหละ ในวันที่ไปกำหนดผังเพื่อเขียนแบบ (23 ก.พ. 54) พื้นที่ประมาณ 50 กว่าไร่ มีนกน้ำให้เห็น มีย่านลิเภา มีกระจูด มีต้นเอนอ้า ฯลฯ เพียงยืนอยู่บนถนนเท่านั้นยังไม่ได้ศึกษาสำรวจทั้งหมด หากศึกษาสำรวจและสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (Trail) จะสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น: