วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 25, 2554

“ย่านลิเภา” หน้าตาเป็นเช่นนี้เอง
ทุกคนคุ้นกับคำว่า “ย่านลิเภา” เพราะมักได้ยินได้เห็นผลิตภัณฑ์จากโทรทัศน์ที่พูดถึงผลผลิตที่ทำจากย่านสิเภาของโครงการพระราชดำริในพระบรมราชินีนาถบ่อย ๆ แต่เชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยเห็น เถาหรือต้นของย่านลิเภาว่าเป็นเช่นไร
ย่านลิเภา หรือ เถาลิเภา เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งในสกุล Lygodium เป็นเถาที่เกาะพันกับต้นไม้อื่น ด้วยเป็นเถาขนาดเล็กจึงเกาะพันในระดับใกล้พื้นดินสูงประมาณ 1-2 เมตร เถามีความเหนียวสีน้ำตาลเข้มถึงดำ เมื่อนำมาถักเป็นผลิตภัณฑ์จึงมีความสวยงาม คงทน และมีราคาสูงตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในภาพเป็นย่านลิเภาชนิดหนึ่งถ่ายจากบริเวณป่าพรุซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ซึ่งในอนาคตจะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณ ต้นไม้บริเวณป่าพรุของภาคใต้ที่สำคัญแห่งหนึ่ง
อ้างอิง http://th.wikipedia.org/