วันอังคาร, สิงหาคม 17, 2553

ผักไร้ดิน Hydroponics
วันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา (12 สิงหาคม) ลูกชายพับงานเก็บเข้าตู้ พาแม่ไปเที่ยวไปกินอาหาร เป็นการเอาใจคนใกล้แก่... แม่ลูกเขาก็สดชื่นกันดี ลูกชายเลือกพาไปกินสลัดผักปลอดสารพิษ ผักไร้ดิน ที่เรียกเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ว่า Hydroponics มีร้านอาหารร้านหนึ่งที่จังหวัดนครนายกชื่อว่า “ยุทธศักดิ์ไฮโดรฟาร์ม” ร้านนี้เขาปลูกผักไร้ดิน ไร้ยาฆ่าแมลง นำผักที่ปลูกมาประกอบอาหารขาย แม้ร้านจะอยู่ห่างไกลกลับมีผู้คนมากมายไปอุดหนุนร้านนี้ เหตุผลผู้มาอุดหนุนคือการกินเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยจากสารพิษนั้นเอง ทุกวันนี้ผู้คนคำนึงถึงความปลอดภัย โดยเฉพาะความปลอดภัยจากอาหารการกิน การพัฒนาที่ขาดความรู้ ทำให้ผู้ประกอบการลืมเรื่องอันตรายจากขั้นตอนและกระบวนการผลิต ผลเสียที่ตามมาอาจทำให้คนทั้งประเทศอ่อนแอด้วยภัยที่มนุษย์ก่อขึ้นด้วยตัวเองนั้นแหละ
ย้อนกลับไปพูดถึงวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ วันต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้คนไทยต่างวัยเชื่อมสายใยสายสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะกับครอบครัวและวงศ์ตระกูลนับเป็นสิ่งที่ดี ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมีวันเมตตาแห่งชาติ วันอโหสิกรรมแห่งชาติ เพื่อสันติสุขของมวลมนุษย์

ไม่มีความคิดเห็น: