วันพุธ, สิงหาคม 11, 2553

บุญ หรือ ดวงบุญหลวงพ่อสอนว่า บุญหรือดวงบุญนั้นมีจริง ทุกคนมีขนาดของดวงบุญไม่เท่ากัน ใครมีดวงบุญใหญ่ก็มีความสุขมาก ใครมีดวงบุญเล็กก็มีสุขน้อย ขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละคน ถ้าถามว่าบุญหรือดวงบุญสั่งสมได้อย่างไร หลวงพ่อก็สอนอีกว่า บุญทำได้หลายทาง บุญทางที่หนึ่งเกิดจากการให้ทาน การจุนเจือ เอื้อเฟื้อให้สิ่งของปัจจัยสี่ทั้งหลายได้บุญ ยิ่งให้กับผู้มีศีลบริสุทธิ์ เช่น พระสงฆ์ ย่อมได้บุญมากกว่าการให้ยาจกยากจนธรรมดา และที่สำคัญ ของที่ให้ทานถ้าได้มาโดยบริสุทธิ์และมีความตั้งใจดี ก่อนทำบุญ ขณะทำบุญ หลังทำบุญ บุญที่ได้จะติดเป็นผังชีวิตไปสู่ภพชาติต่อไป ทำให้มีทรัพย์มีสมบัติไม่ขาดแคลน
บุญทางที่สอง บุญจากการรักษาศีล บุญที่เกิดจากการรักษาศีล หลวงพ่อสอนว่า มีอานิสงส์มากกว่าบุญทางที่หนึ่ง คือการทำทาน บุคคลใดผู้รักษาศีลได้ดีได้บริสุทธิ์ บุคคลนั้นมีบุญดวงใหญ่ เป็นผู้มีร่างกายผุดผ่อง การรักษาศีลเป็นการปฏิบัติเฉพาะตนไม่ต้องลงทุนแต่อย่างใด อานิสงส์ของการรักษาศีลทำให้เมื่อไปเกิดในภพชาติหน้ามีผิวพรรณ รูปร่างหน้าตา สง่างามไม่พิกลพิการ
บุญทางที่สาม เป็นบุญและดวงบุญใหญ่ที่สุด คือบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิ บุคคลใดฝึกสมาธิสม่ำเสมอได้ญาณเป็นบุคคลผู้ประเสริฐมีบุญมาก ดวงบุญใหญ่ เมื่อเกิดใหม่ภายภาคหน้ามีปัญญาเป็นเลิศกว่าใคร
บุญทั้งสามทางให้อานิสงส์ไม่เหมือนกัน ทำทานทำให้มีทรัพย์ รักษาศีลทำให้รูปร่างสง่างามสมส่วน ฝึกสมาธิทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเลิศ สิ่งที่หลวงพ่อสอนเป็นเหมือนแม่พิมพ์ให้เราแต่ละคนได้ตรองตัวเองว่า ภพชาติที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปบ้าง ถ้าเรามีทรัพย์ใช้จ่ายคล่องก็แสดงว่าเราทำทานมามาก ถ้าเรามีหน้าตาสะสวย สง่างามย่อมแสดงว่าเรารักษาศีลมาดี ถ้าเราเฉลียวฉลาดสติปัญญาดี เราก็เป็นผู้ฝึกสมาธิมาแต่ภพชาติก่อน ๆ เรามาทำสิ่งดีดีกันเถอะเพื่อภพชาติต่อไป เพราะอย่างไรเราก็ยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกอย่างแน่นอน
หลวงพ่อ : หลวงพ่อธัมมชโย

ไม่มีความคิดเห็น: