วันจันทร์, สิงหาคม 23, 2553

ปลาการ์ตูนหลังอานม้า

วันที่ 18 สิงหาคม รัฐบาลประกาศให้เป็น “วันวิทยาศาสตร์ไทย” ด้วยวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 หรือเป็นเวลากว่า 142 ปีมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี ได้คำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านคลองวาฬ ตำบลหว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และก็ปรากฏเหตุการณ์ดังได้คำนวณไว้จริง ฉะนั้น ตำบลหว้ากอ จึงเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอขึ้น อุทยานแห่งนี้มีเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มากมายให้ศึกษาเรียนรู้ เช่นเรื่องความน่ารักของปลาการ์ตูนหลังอานม้า ซึ่งพบเฉพาะในอ่าวไทยเท่านั้น ในบ่อเลี้ยงตื้น ๆ เราได้เห็นพฤติกรรมการเลี้ยงลูก การเพิ่มออกซิเจนให้ลูกน้อยโดยใช้ครีบโบกไปบนกลุ่มตัวอ่อนทั้งพ่อและแม่ปลาการ์ตูนหลังอานม้าต่างผลัดกันแหวกว่ายมาโบกครีบเพิ่มออกซิเจนให้ลูก น่ารักมาก ๆ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ปรารภว่า อยากให้เด็กไทยตั้งใจที่จะเรียนรู้จริง ๆ ในทุกเรื่อง อย่าเพียงแต่ดูและเดินผ่านไป เพราะถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งใดอย่างแท้จริง อาจทำให้มีความรู้เหมือนเป็ด รู้ไปทุกอย่าง รู้ไม่จริงซักอย่าง เราก็จะเอาตัวไม่รอดประเทศชาติจะเป็นเช่นไร หากคนไทยไม่รู้จริงแม้เป็นเรื่องที่ควรรู้ได้ เจ้าหน้าที่กล่าวทิ้งท้ายไว้ให้คิด

ไม่มีความคิดเห็น: