วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 09, 2553

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ระหว่างเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดพะเยา ระยะทางประมาณร้อยกว่ากิโลเมตร ผ่านอำเภอเวียงป่าเป้า เส้นทางสวยงามวิ่งผ่านอุทยานแห่งชาติหลายแห่งรวมทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วย แวะพักรถที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ เมื่อเดินศึกษาพบว่าอุทยานแห่งนี้ไม่เหมือนใคร เพราะเป็นอุทยานแห่งชาติที่ปกป้องธรรมชาติทางน้ำ คือน้ำแม่ตะไคร้ ในเดือนมกราคมน้ำแม่ตะไคร้ใสมองเห็นก้อนหินใต้น้ำ เห็นฝูงปลาชื่อปลาจาดเป็นปลาเกล็ดคล้าย ๆ ปลากระบอกตัวโตกว่าปลาทูนิดหน่อยและยาวกว่าปลาทู 2 นิ้ว นับหมื่น ๆ ตัว ดูแล้วเพลิดเพลินปลาจาดเป็นปลาคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า บริเวณสะพานไม้มีที่นั่งชมนก ชมปลา นกที่พบมากที่สุด คือ ปรอดหัวโขน ถือเป็นแหล่งศึกษานกปรอดหัวโขนได้ บนต้นไม้ใหญ่ของอุทยานแห่งนี้ นกปรอดหัวโขนหยอกล้อ ปล่อยตัวตกลงจากกิ่งไม้สูง ดูแปลกและน่ารัก
สรุปว่า อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้เป็นแหล่งศึกษาปลาจาดและนกปรอดหัวโขนได้

ไม่มีความคิดเห็น: