วันจันทร์, กันยายน 17, 2555

มิตรภาพระหว่างคนญี่ปุ่นกับคนไทย

คุณ MANABE และคุณ KAZUMI  อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ที่เคยมาช่วยเหลือศูนย์วิทย์ฯสระแก้ว เวลาผ่านไปจากหนึ่งปีเป็นสองปีเป็นสามปี  เขาไปมาหาเราตลอดมา  แม้เวลาที่เกษียณอายุราชการยังนำของขวัญมามอบให้...เป็นปากกาทองคำขาว จำนวน 2 ด้าม สวยงามมาก ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น: