วันพุธ, กันยายน 12, 2555

ภาพเขียนโบราณที่ผนังถ้ำเกาะปันหยี
เกาะปันหยี อยู่กลางทะเลของจังหวัดพังงา มีบ้านเรือนของชาวมุสลิมอยู่ประมาณ 200 หลังคาเรือน บ้านเรือนแทบทั้งหมดอยู่บนทะเล  แม้แต่สนามฟุตบอลยังลอยทะเลเลย..สำหรับผู้บันทึกแล้วสนใจภาพโบราณที่ผนังถ้ำ  แต่ยังไม่สามารถสืบค้นรายละเอียดได้