วันอังคาร, กรกฎาคม 10, 2555

ต้นยางยักษ์หาได้ยากยิ่ง

            ริมแม่น้ำลพบุรี มีต้นยางยักษ์อยู่ต้นหนึ่งขนาดของโคนต้นต้องใช้คนโตถึง 17 คนจับมือกันจึงโอบรอบต้น ประมาณกันว่าต้นยางต้นนี้มีอายุไม่น้อยกว่า 300 ปี  แม้ว่ามีกิ่งบางกิ่งฉีกหักลงมาอยู่โคนต้นแล้ว  ต้นยางต้นนี้ก็ยังดูอลังการดั่งต้องมนต์
            จริงๆ แล้วหากต้นยางต้นนี้พูดได้  คงมีเรื่องราวที่คุยกันอย่างไม่รู้จบ  ประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  คงกระจ่างชัดและรู้ได้ว่าชาวต่างชาติ  แต่ละชาติ  มีบทบาทต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง
            ใครที่สามารถสื่อกับต้นไม้อายุยืนต้นนี้ได้  เชิญไปที่วัดยาง ณ รังสี  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรีเลยนะ

ไม่มีความคิดเห็น: