วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 18, 2553

ทุ่งรวงทองปลอดสารพิษที่สวนประดู่ป่าเราตั้งใจที่จะทำให้ประดู่ป่าแคมป์เป็นสถานที่ปลอดภัยกับทุกชีวิตในสถานที่แห่งนี้ เราไม่ใช้สารเคมี ใส้เดือนและแมลงเล็กๆในดินอยู่ได้เป็นเพื่อนกัน เราใช้ปุ๋ยชีวภาพ นกกาอาศัยจะได้มีความสุข จับหนอนจับตัวเบียนในนาข้าวกินเป็นอาหารให้เรา......ทุกชีวิตล้วนมีสุข

ไม่มีความคิดเห็น: