วันจันทร์, มกราคม 18, 2553

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ....ประติมากรรม ภูมิปัญญา และวิทยาศาสตร์
บ่ายวันอาทิตย์ ช่วงฤดูหนาวแดดค่อนข้างจัด อุณหภูมิที่จังหวัดลพบุรีประมาณ 33 องศาเซลเซียส มีต่างชาติชาวยุโรปประมาณสิบคน เดินดูบ้าง นั่งคุยกันบ้าง ณ บริเวณประติมากรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งเป็นพุทธสถานที่เก่าแก่คู่พระมหาราชวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ มองไปทั่วบริเวณวัด สัดส่วนผู้ชมคนไทยต่อชาวต่างชาติเป็น 1 : 9 เป็นสัดส่วนที่น่าสนใจ ไม่รู้ว่าชาวต่างชาติมาชมด้วยวัตถุประสงค์ใด แต่ท่าทางทุกคนสนใจ ที่สังเกต ถ่ายภาพ จดบันทึก พูดคุยกัน สำหรับผู้เขียนซึ่งเป็นหนึ่งในสิบ ผู้มาเยี่ยมชมมีวัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกภาพวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอย่างตั้งใจ ทุกที่ทุกมุมล้วนแล้วแต่แทรกความสวยงามและมีศิลปะทั้งสิ้น หลังจากที่ผ่านไปผ่านมาเป็นเวลาสามสิบกว่าปีแล้วไม่เคยแวะเลย เพิ่งจะเข้าไปเยี่ยมชมในครั้งนี้คิดได้ก็เกือบสายเกินไปเสียแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: