วันอังคาร, มกราคม 05, 2553

"การเล่นลูกข่าง"วิถีชีวิต วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของชาวเขา
หนาวปีนี้พาตัวเองไปเดินดูวิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่บนภูเขา ที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าเขาอยู่กันอย่างไร เวลาสั้น ๆ เพียงครึ่งชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตกลับเหลี่ยมเขา ได้เห็นเรื่องราวของชีวิตชาวเขา ภาพเด็ก ๆ และวัยรุ่น เล่นลูกข่างอย่างสนุกสนาน การเล่นลูกข่างเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของแรงและการหมุน เป็นวิทยาศาสตร์ภูมิรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเย็บปักถักร้อยของสตรีชาวเขาเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรม และยังเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งนอกจากการปลูกกะหล่ำปลีเป็นอาชีพหลัก สรุปแล้ววิถีชีวิตวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์กลมกลืนกันอย่างแยกไม่ออก

ไม่มีความคิดเห็น: