วันพุธ, มกราคม 06, 2553

บุญจากการถวายความรู้สามเณร
หลวงพ่อ (หลวงพ่อธัมมชโย) เทศน์โปรดญาติโยมเสมอ ๆ ว่า บุญทำได้หลายทาง การทำทานก็ได้บุญ การรักษาศีลก็ได้บุญ การนั่งสมาธิก็ได้บุญ การให้ความรู้ที่ถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรมด้วยกัลยาณมิตรก็ได้บุญ ก่อนปีใหม่ได้มีโอกาสนำคณะไปถวายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แด่สามเณรที่กำลังศึกษาวิชาสามัญอยู่ในระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนกว่า 150 รูป ปีติมาก ๆ อธิษฐานในใจดัง ๆ ว่า เกิดชาติภพใด ขอให้มีสติปัญญาเป็นเลิศ เพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิตให้ได้พ้นทุกข์ และขอแบ่งปันความปีตินั้นกับทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น: