วันพฤหัสบดี, มกราคม 14, 2553

แกะดำหรือไข่แดงเส้นทางจากตัวจังหวัดสระแก้วมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติปางสีดา ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร สองข้างทางมีบ้านเรือนสลับกับสวนยูคาลิปตัสไปตลอด พื้นที่ส่วนใหญ่ 80 เปอร์เซ็นต์เป็นสวนยูคา แต่ที่บ้านหนองปรือมีบ้านหลังหนึ่งไม่ปลูกยูคา กลับปลูกถั่วฝักยาวพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ในสวนติดตั้งระบบรดน้ำด้วยสปริงเกอร์ มองจากบนถนนลงไปต้นถั่วฝักยาวกำลังออกฝักสวยงาม เสียดายว่า ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของ ในโอกาสต่อไปหากได้พูดคุยจะถามว่า มีรายได้จากการปลูกถั่วฝักยาวต่อวัน ต่อเดือน ต่อปีอย่างไร ทำไมถึงได้ปลูกถั่วฝักยาวคนอื่นเขาปลูกยูคากันหมด สวนถั่วฝักยาวถูกมองว่าเป็นแกะดำที่ไม่เหมือนคนอื่นหรือไม่ หรือว่าเป็นไข่แดงในความรู้สึกของผู้ปลูก จะอย่างไรก็ตามความเชื่อเบื้องต้น เชื่อว่า รายได้ต่อวัน รายได้ต่อเดือน จากการปลูกถั่วฝักยาว ต้องมากกว่ารายได้ต่อ 3 ปี ของการปลูกต้นยูคาลิปตัสอย่างแน่นอน หรือว่ามีประเด็นอื่น ๆ ซ่อนอยู่ในความเป็นจริงที่มองไม่เห็น

ไม่มีความคิดเห็น: