วันพุธ, กรกฎาคม 22, 2552

สุริยุปราคา 22 กรกฎาคม 2552


ข่าวการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงแพร่กระจายไปทั่วอย่างรวดเร็ว คลุกเคล้ากับเหตุการณ์บ้านเมือง การพยากรณ์มีไปต่างๆ นาๆ ตามความเชื่อและพื้นฐานการศึกษาของผู้คน บ้างก็อ้างโหราศาสตร์ บ้างก็อ้างไสยศาสตร์ บ้างก็บอกว่าสุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ธรรมดา ๆ ซึ่งเคยเกิดคู่โลกมาแต่ดึกดำบรรพ์ และก็ยังต้องเกิดต่อไปชั่วกัปชั่วกัลป์เพราะมันเป็นธรรมชาติ
เช้าวันนี้เป็นเช้าที่อากาศมืดมนเมฆบดบังทั่วท้องฟ้า ความหวังที่จะได้เห็นปรากฏการณ์เลือนรางช่วงเวลาของปรากฏการณ์เป็นช่วง ประมาณ 7.00-9.00 น. ดูนาฬิกา 8.30 นาที เหลือเวลาอีกประมาณ 30 นาทีเท่านั้น
แล้วความหวังที่มีอย่างเต็มเปี่ยมก็ปรากฏผล เมื่อนาฬิกาบอกเวลา 08.38 น. ฟ้าเปิดเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนในทิศตะวันออกที่มุมเงยประมาณ 30 องศา หน้าศูนย์วิทย์สระแก้วดังภาพที่ถ่ายไว้
ธรรมชาติมักให้รางวัลกับคนที่มีความหวังความปรารถนา ใช่ไหม

ไม่มีความคิดเห็น: