วันศุกร์, กรกฎาคม 17, 2552

เรือนไม้โบราณ


ประวัติศาสตร์ทำให้ทราบถึงรากเหงา และความเป็นมาของเรื่องราวนั้น ๆ ไม่ว่าประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องราวทางภูมิศาสตร์ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม ทางโบราณคดี หรือทางอื่นใดก็ตาม
ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ก็มีประวัตศาสตร์เรื่องเล็ก ๆ ของเรือนไม้โบราณ ซึ่งเป็นเรือนไม้ที่มีความสวยงาม ทุกส่วนของเรือนไม้โบราณสนองตอบวัตถุประสงค์ของการใช้สอย ในการพูดคุยกับ ผู้อำนวยการชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ ท่านบอกว่า “ผมมีความตั้งใจอย่างมากที่ซ่อมแซมเรือนไม้โบราณหลังนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ และเพื่อการศึกษาเรียนรู้ว่าคนสมัยก่อนเขาสร้างบ้านไม้อย่างไร สนองตอบต่อการอยู่อาศัยอย่างลงตัวอย่างไร เรือนโบราณหลังนี้นับอายุได้เป็นร้อยปีแล้วครับ”
คุณค่าของความโบราณคือตำนานส่องทางสู่อนาคต โลกเจริญก้าวหน้าผู้คนกลับแสวงหาเรื่องราวในอดีต เมื่อก้าวไปสูงสุด สุดท้ายก็คืนสู่ดิน

ไม่มีความคิดเห็น: