วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 09, 2552

my son...


มีลูกชายคนเดียว...จับกล้องถ่ายภาพ......ดีใจเพราะนี่คือเงาของตัวเราที่เคยใฝ่ฝัน..อยากเป็นนักถ่ายภาพที่มีทั้งสาระ มีทั้งศิลปะ...ถ่ายภาพ สัตว์ ธรรมชาติ คน ศิลปวัฒนธรรม...แต่ทำไม่สำเร็จ..บัดนี้ ลูกชายได้ทำสิ่งนั้นแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: