วันอังคาร, มกราคม 31, 2549

แนวโน้มความรุนแรงปัญหาเด็กและเยาวชนในชนบทปี 2560

กระแสการหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารที่ไร้ขีดจำกัด ไ่ม่มีใครหรือองค์กรใดสามารถสกัดกรองส่วนเสียของข้อมูล ผลที่เห็นชัดเจนในสังคมชนบทคือเยาวชน(14-15 ปี)มีเพศสัมพันธ์และมีบุตรก่อนวัยอันควร ปัญหาตามมาคือเยาวชนเหล่านั้นทิ้งลูกให้ปู่ย่า ตายายเลี้ยงอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้าเด็กๆที่เติบโตขึ้นโดยขาดการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ที่มีคุณภาพ ปัญหาในชนบทอาจยากเกินแก้ไขเยียวยา ใครเล่าจะแก้...ครูอาจจะช่วยได้บ้างถ้าสำนึกห่วงใยเขามีสูง แต่ปัญหาครูก็มากมาย "ไม่ใส่ใจพ่อแม่มันยังไม่สนใจ ตีเด็กก็ผิดระเบียบปล่อยไปเถอะ."...องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นน่าจะดีที่สุดเพราะเขาอยู่ใกล้ ปู่ย่า ตายายและตัวเด็กเองแต่ว่า อบต.จะทำอย่างไรดีละ มาช่วยกันคิดจริงๆดูนะ

3 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำไมต้องเรียนรู้รายบุคคลอ่ะครับ

ปัญญา วารปรีดี กล่าวว่า...

การเรียนร


การเรียนรู้รายบุคคลเป็นการเรียนรู้ที่ค้นหาศักยภาพหรือต้นทุนในความเป็นตัวตนของเรา ซึ่งจะทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่า ด้วยตัวของเรานี่แหละทำได้ นอกจากการค้นหาศักยภาพแล้ว ยังค้นหาปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของเราพร้อมทั้งความไฝ่ฝันทยานอยากที่มีอยู่ในตัวเรา กลไกการค้นหาใช้วิธี dialogue ใช้เครื่องมือ mind mapping มี facilitator ร่วมกระบวนการ....เยี้ยวแวะมาคุยกับพ่อ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คับพ่อ