วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 10, 2555

นกกระจาบธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
บรรดานกในเมืองไทยที่พบและปรากฏในคู่มือดูนกของไทย มีประมาณ  1,000 ชนิด  และยังมีการพบอยู่เนืองๆ   นกทุกชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรูปร่าง  นิสัย  แหล่งที่อยู่อื่นๆ  ความมีเอกลักษณ์ คือ เสน่ห์ทำให้นักดูนกหลงใหล  เฝ้าติดตามดู บันทึกภาพ  ค้นคว้าวิจัยความเป็นไปของนกที่พวกเขาสนใจ  นำออกเผยแพร่เป็นความรู้ความเข้าใจถึงความเกี่ยวพัน  ระหว่าง นก  ธรรมชาติและมนุษย์ซึ่งอยู่ในโลกใบนี้
            มีนกชนิดหนึ่งตัวเล็ก ขนาดนกกระจอก ชื่อ นกกระจาบธรรมดา  แม้มีคำว่า ธรรมดา  แต่ไม่ธรรมดาเลย  ด้วยเป็นนกที่แสดงเอกลักษณ์ทั้งเป็นวิศวะ  เป็นสถาปัตย์  รังของนกกระจาบธรรมดามีความประณีต  ละเอียด  สวยงาม  และมีความสุนทรีย์  นกกระจาบธรรมดา  ทำรัง 2 รัง หนึ่งรังเป็นที่อยู่อาศัย  มีทางบินเข้าออกห้อยลง  ส่วนอีกหนึ่งรังไม่มีทางบินเข้าออก  มีไว้เกาะโยก  เพื่อความนันทนาการของตน
          นกกระจาบธรรมดามีความวิริยะ  อุตสาหะ  ในการสร้างรังที่สวยงาม  ละเอียด  มีศิลปะ  เป็นแบบอย่างที่ดี  มนุษย์นำไปเป็นแบบอย่างเตือนใจได้นะ  ที่สำคัญนกกระจาบธรรมดายึดมั่นในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง  ทำรังตั้งสองรังไม่เป็นหนี้เลย  แน่ไหมละ