วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 10, 2555

นกกินปลีดำม่วงกับดอกหญ้านางแดง
          ประมาณเดือนเมษายน  ดอกหญ้านางแดงหรือเถาขยัน  ซึ่งจัดเป็นพืชประเภทเถาที่เป็นสมุนไพร  ออกดอกเป็นช่อสีแดงยาวประมาณช่อละหนึ่งฟุต  ทุกดอกเล็กๆ มีกระเปาะน้ำหวานอยู่  หญ้านางแดงจะบานดอกต่อเนื่องตั้งแต่เดือน เมษายน  พฤษภาคมถึงมิถุนายน  ในสามเดือนของทุกปี  บริเวณที่เถาหญ้านางแดงออกดอกจึงพบนกกินปลีดำม่วง  วนเวียนกินน้ำหวานอยู่บริเวณนั้นทั้งสามเดือน  ในเวลาสามเดือนอาจเป็นช่วงฝักไข่เลี้ยงลูกก็อาจเป็นได้
          ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  มีเถาหญ้ายางแดงและนกกินปลีดำม่วง  ให้พบเห็นมาตลอดระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา  แม้ข้อมูลในคู่มือดูนก  นกเมืองไทย              ของ หมอบุญส่ง  เลขะกุล  ไม่ได้ระบุแหล่งพบนกกินปลีดำม่วงที่จังหวัดสระแก้ว  แต่ความจริงมีอยู่และพบได้  โดยเฉพาะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ไม่มีความคิดเห็น: