วันเสาร์, ตุลาคม 22, 2554

ตลาดเปิดท้าย Camberwell


ในยุคฟองสบู่แตกของประเทศไทย พ.ศ. 2540 ถือเป็นความตกต่ำทางเศรษฐกิจ เกิดความซบเซาไปทั่ว ความพยายามอยู่รอดคือการดิ้นรนของผู้คน เกิดตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าจำเป็นราคาถูก ที่เรียกว่า  “ตลาดเปิดท้ายขายของ ปัจจุบันตลาดประเภทนี้ยังคงอยู่คู่ประเทศไทย
   ที่นคร Melbourne ก็มีตลาดเปิดท้าย ชื่อตลาด Camberwell Sunday Market  เป็นตลาดของเทศบาล
Camberwell เปิดตลาดทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 05.00-12.30 น  ใครจะชอปปิงต้องจ่ายค่าเข้าตลาดคนละ 1 ดอลลาร์ ให้กับเทศบาล  ส่วนพ่อค้า แม่ค้า จ่ายค่าเช่าวันละ 40  ดอลลาร์ จึงสามารถนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายได้

   ตลาดเปิดท้าย Camberwell เป็นตลาดสินค้ามือสองจริง ๆ สินค้ากว่าเก้าสิบเปอร์เซนต์เป็นของเก่า ต่างจากตลาดสินค้ามือสองของไทยปัจจุบันกว่าร้อยละห้าสิบเป็นสินค้าใหม่ไปแล้ว 

1 ความคิดเห็น:

cushion cover กล่าวว่า...

Camberwell เปิดตลาดทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 05.00-12.30 น ใครจะชอปปิงต้องจ่ายค่าเข้าตลาดคนละ 1 ดอลลาร์ ให้กับเทศบาล ส่วนพ่อค้า แม่ค้า จ่ายค่าเช่าวันละ 40 ดอลลาร์ จึงสามารถนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายได้
pakistani lawn suits wholesale
bin saeed lawn suits wholesale