วันจันทร์, มิถุนายน 06, 2554

ตามหาผู้ทำความดีในวันสิ่งแวดล้อมโลก
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลกผ่านไปเมื่อวานนี้ ดูรายการโทรทัศน์เขามีการประกวดต้นไม้ขนาดใหญ่ ขนาดสูง และต้นไม้รูปร่างสวยงามของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่มีสีเขียวน้อยที่สุดในโลก เว้นบางประเทศที่อยู่ในเขตทะเลทราย กิจกรรมนี้นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว มีนิทรรศการกลางแจ้งเกี่ยวกับสวนหิน ซึ่งนำหินทราย หินกรวด หินดินดาน หินพัมมิช หินแกรนิต หินฟอสซิล หินศิลาแลง และหินอื่น ๆ มากองไว้ และทำทางเดินวนไปบริเวณกองหิน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาลักษณะของหินชนิดต่าง ๆ วันเวลาผ่านไป ปรากฏต้นไม้ใหญ่ที่มีผลและเป็นอาหารของนกเจริญเติบโตบริเวณกองหิน เช่น ต้นธนนไชย ต้นอ้อยช้าง หลายต้น และเจริญเติบโตได้ดีมาก มีผู้รู้บอกว่า “สัตว์ทุกชนิดมักเลือกกินอาหารที่ดีเช่นถ้าเป็นผลไม้ก็เลือกผลไม้อร่อย ลูกสวย เมื่อถ่ายมูลเมล็ดผลไม้จึงมีคุณภาพและเจริญเติบโตเร็ว”
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแก้วโชคดีมีนกกินผลไม้แล้วบินมาเกาะก้อนหินที่กองไว้ ถ่ายมูลเป็นเมล็ดปลูกต้นไม้ให้และเติบโตสมบูรณ์ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีนี้ได้ต้นไม้ใหญ่ถึง 6 ต้น ดีใจจริง ดีใจจัง

ไม่มีความคิดเห็น: