วันพฤหัสบดี, มกราคม 27, 2554

ความสวยงามของตะแบกป่าปลายเดือนมกราคม


ปลายเดือนมกราคมที่อำภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีต้นตะแบกป่าบางสายพันธุ์บานดอก บางสายพันธุ์ทิ้งใบ ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนล้วนแล้วสวยงามทั้งสิ้น....ดูจากภาพที่ถ่ายมาในวันที่ 26 มกราคม วันที่ไปทำข้อตกลงร่วมกัน(MOU)กับอุทยานแห่งชาติตาพระยา

ไม่มีความคิดเห็น: