วันอังคาร, มกราคม 11, 2554

ความสวยงามของงูเขียวหางไหม้


งูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองเป็นงูเขียวหางไหม้ชนิดหนึ่งในหลายชนิด มีชื่อสามัญว่า White-Liped Green Pit-viper ชอบหากินบนต้นไม้ในเวลาค่ำคืน เป็นงูมีพิษอ่อนที่อันตราย เมื่อถูกกัดจะปวดบวมแดง ความอันตรายอยู่ที่การได้รับพิษมากหรือน้อย หากถูกกัดรีบไปหาหมอให้เร็วที่สุด ถ้าภาย 30 นาทีไม่ต้องรัด โดยปกติงูกลัวคนหากระมัดระวัง...ปลอดภัยแน่...ตัวนี้ซ่อนอยู่โคนก่อไผ่ที่มีหญ้าคลุมอยู่พอถางหญ้าออกเราจึงเจอกัน...ทางใครทางมันนะ