วันพุธ, ธันวาคม 23, 2552

Tsukuba Science City


Tsukuba เมืองวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่น เป็นสถานที่ดูงานแห่งแรกของคณะกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หลังจากการเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงสนามบินนาริตะ กว่า 7 ชั่วโมง คณะดูงานล้างหน้า แปรงฟันที่ Toilet สนามบินนาริตะ จากนั้นมุ่งหน้าสู่ Tsukuba Science City ผ่านพระมหาราชวังอิมพีเรียล แวะลงไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะบริเวณด้านหน้าพระมหาราชวัง ประมาณ 30 นาที มุ่งสู่สถานที่ดูงานเลย
รายละเอียดของสถานที่ดูงานแห่งนี้ รอคณะเพื่อนๆผู้บริหารกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาช่วยกันสรุป ผู้เขียนปรับร่างกายตนเองไม่ได้หน่วยความจำทำงานไม่สมบูรณ์ ไม่มีรายละเอียดที่พอจะเขียนได้
คำสำคัญ Tsukuba Science City
- Tsukuba เป็นสถานที่จัดงาน Expo

ไม่มีความคิดเห็น: