วันอังคาร, ธันวาคม 29, 2552

“มอหินขาว” กลุ่มหินทรายแห่งชัยภูมิ

ห่างออกไปจากตัวจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 30 กิโลเมตร คือเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน มีน้ำตกตาดโตนที่สวยงามบริเวณน้ำตกเป็นลานหิน แม้ว่าน้ำตกไม่สูงนักแต่มีเสน่ห์ คือมีแมลงปอน้ำตกหลากหลายสายพันธุ์ สีสันล้วนแล้วแต่สวยงามทั้งสิ้นบางพันธุ์สีเขียวมรกต บางพันธุ์สีแดงเพลิง นับเป็นแหล่งเรียนรู้แมลงปอน้ำตกที่มีคุณค่าแห่งหนึ่ง
ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติตาดโตน 1 กิโลเมตร มีทางแยกไปซ้ายมือ ป้ายบอกไป “มอหินขาว” 20 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 12 กิโลเมตร จากนั้นเป็นถนนลูกรังอัดแน่น พร้อมลาดยางอีก 8 กิโลเมตร แม้ต้องขับรถผจญฝุ่นบ้าง เมื่อถึงมอหินขาวพบกับความสวยงามของกลุ่มหินทรายที่วางตัวอย่างอัศจรรย์ลืมเรื่องฝุ่นไปเลย ไม่มีงานศิลปะใดจะสวยงามเท่าธรรมชาติสร้างสรรค์
มอหินขาวเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องปฐพี เรื่องหิน เรื่องดินและความสวยงามความเป็นศิลปะ เมื่อถนนสร้างเสร็จเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคงมีข้อมูลให้เด็ก เยาวชนได้ศึกษาความเป็นมาและอายุหิน ของมอหินขาวกลุ่มหินทรายแห่งชัยภูมิแห่งนี้

ไม่มีความคิดเห็น: