วันจันทร์, กันยายน 07, 2552

รักประเทศไทย รักตึกไทยคู่ฟ้าแปดกันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือขององค์การ UNESCO ปีนี้ทำพร้อมกันโดยรัฐบาลเปิดทำเนียบรัฐบาลจัดพร้อมงานโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในวันที่ 6 กันยายนจึงมีโอกาสเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลครั้งแรกตอนอายุ 58 ปี เดินไปตามถนนด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า...ประเทศไทยนี้ดูสวยงามสง่า..ศิลปงดงามนุ่มนวลทุกคนจึงควรภูมิใจ....ช่วยกันรักษาไว้เป็นสมบัติของชนชาติเผ่าไทย

ไม่มีความคิดเห็น: