วันพุธ, กันยายน 02, 2552

ชานชาลา สถานีรถไฟ เส้นทางแห่งการเรียนรู้


เสียง”หวูด”รถไฟดังมาแต่ไกล ก่อนเข้าเทียบชานชาลาสถานีสระแก้ว เวลา 10.34 น. ปลายทางอำเภออรัญประเทศ ผู้คนบนรถมีประมาณครึ่งหนึ่งของที่นั่ง แม้ว่ารัฐบาลมีนโยบาลยกเว้นค่าโดยสารให้ผู้เดินทาง รถไฟเริ่มเคลื่อนออกกจากสถานี 10.36 น. รู้สึกตื่นเต้นเพราะนั่งรถไฟครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2518 นานเกินไปแล้ว รถไฟวิ่งผ่านสะพานเหล็กเสียงดังเข้ามาในโบกี้มากกว่าปกติ สองข้างทาง มีป่ายูคาลิปตัส มีทุ่งนา มีบัวหลวงปลูกอยู่ริมทางรถไฟ รถไฟจอดสถานีแรก คือ ท่าเกษม ออกจากสถานีท่าเกษม ธรรมชาติสองข้างทางมีการปลูกพืชไร่ เช่น มันเทศ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ยางพารา รถไฟเทียบชานชาลาที่สอง คือ สถานีห้วยโจด จุดเด่นของห้วยโจดคือ บริเวณหน้าวัดห้วยโจด มีการปลูกดอกดาวเรืองสีเหลืองทอง ประมาณ 10 ไร่ ดูสวยงาม รถไฟเข้าเทียบชานชาลาที่สาม สถานีวัฒนานคร เป็นสถานีใหญ่ มีสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ร้านค้า สถานที่ราชการ สิ่งที่สังเกตพบคือ อาคารส่วนใหญ่หันหน้าเข้าหาสถานีรถไฟ แสดงว่าการขนส่งโดยรถไฟเป็นศูนย์กลางการเดินทางมาแต่ดั่งเดิม แม้ว่าปัจจุบันการเดินทางโดยรถยนต์สะดวกมากขึ้น สถานีที่สี่เป็นสถานีเล็ก ๆ ชื่อสถานีห้วยเดื่อ ไม่มีชานชาลามีศาลาพักผู้โดยสารหลังเล็ก ๆ และสถานีที่ห้า คือสถานีอรัญประเทศ รถไฟเทียบชานชาลา เวลา 11.38 น. อรัญประเทศเป็นสถานีสุดท้ายที่รถไฟจอด แต่ไม่ใช่สถานีสุดท้ายของทางรถไฟสายนี้ เพราะมีต่อไปอีกหนึ่งสถานีคือสถานีคลองลึก เป็นสถานีสุดแดนสยามติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีเรื่องราวมากมายที่อรัญประเทศไว้เขียนในตอนต่อไป
หมายเหตุ แม้รัฐบาลมีนโยบายนั่งรถไฟฟรี แต่พนักงานหนีบตั๋วยังคงทำงาน ขยับเครื่องหนีบตั๋วดัง แก๊ก...แก๊ก มาหนีบตั๋วฟรีของผู้โดยสาร

ไม่มีความคิดเห็น: