วันอังคาร, กันยายน 01, 2552

ภาวะการเคลื่อนไหว..ความเร็วและความเลว ..ของลม


ในธรรมชาติอากาศที่เคลื่อนไหวไปมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ ด้วยในอากาศมีออกซิเจนที่ช่วยในการหายใจ สิ่งมีชีวิตขาดออกซิเจนสองสามนาทีก็ทำให้เสียชีวิตได้แล้ว จึงนับว่าอากาศสำคัญที่สุด อากาศที่เคลื่อนไหวทำให้สิ่งมีชีวิตมีความเป็นอยู่สบายขึ้น เพราะการเคลื่อนไหวทำให้อุณหภูมิบริเวณหนึ่งไม่ร้อนจนเกินไป ไม่หนาวจนเกินไป ไม่ชื้นจนเกินไป นอกจากนั้นอากาศยังมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีประโยชน์ต่อพืชในการนำมาใช้เพื่อการสังเคราะห์แสง สร้างอาหารให้กับพืชได้ใช้ประโยชน์โดยตรงและให้สัตว์ได้ใช้ประโยชน์ทางอ้อม (สัตว์กินพืชรวมทั้งมนุษย์ด้วย) นี่เป็นภาวะการเคลื่อนไหวปกติของอากาศ
เมื่ออากาศเริ่มเคลื่อนไหวผิดปกติ มีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้อง อากาศที่เคยอ่อนโยน เยือกเย็น กลับกลายเป็นอากาศเกรี้ยวกราด ที่เรียกว่า ลม พายุ ใต้ฝุ่นหรือชื่อเรียกอื่น ตามความเร็วที่เกิด อากาศผิดปกตินี้สามารถทำลายโดยการพัดให้พัง โดยการยกลอยพลิกให้เสียหาย โดยการบิดให้ขาด จึงทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชทั้งสัตว์และธรรมชาติรวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ความเสียหายที่เกิดมนุษย์ต่างยอมรับกันได้ เพราะเป็นธรรมชาติของลมที่เกิดคู่โลกมายาวนานแล้ว แต่มีลมอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า “ลมเลว...ลมเหม็น” ลมชนิดนี้มีอำนาจทำลายล้างรุนแรง เป็นลมที่มีต้นกำเนิดจากแหล่งเล็ก ๆ คือเกิดจากปากมนุษย์ ทุศีล พูดชั่ว บิดเบือน ใส่ร้าย ป้ายสี พูดไม่อยู่ในทำนองคลองธรรม พูดเพื่อเอาผลประโยชน์ด้วย ละโมบ โลภมาก “ลมชนิดนี้นับว่าอันตรายสูงสุดที่ทุกคนพึงระวัง”

ไม่มีความคิดเห็น: