วันอังคาร, สิงหาคม 25, 2552

รอยยิ้มจากมิตรภาพต่างแดน
Sydney Distance Education High School SDEHS เป็นสถานศึกษาทางไกลของรัฐบาลออสเตรเลีย ที่ดัดแปลงอาคารเก่าหรือบ้านเรือนในสมัย ประมาณ ค.ศ. 1883 มาเป็นสถานศึกษา ภูมิทัศน์แตกต่างไปจากสภาพทั่วๆไป อาคารสูงเพียง 2 – 3 ชั้น ใช้สีเก่า ๆ มีภาพกิจกรรมที่นักศึกษาเขียนไว้ ประดับห้องเรียน มีการเรียนการสอนไม่มาก เห็นเด็ก ๆ เล่นกีฬา (เด็กอนุบาล) อย่างอิสระครูยืนดูอยู่ห่าง ๆ มีการเรียนการแสดง Drama ห้อง present ใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอ คือ กระดานสัมผัส ในลักษณะคล้ายจอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่อยู่หน้าห้องเรียน ผู้นำเสนอใช้สื่อได้ดี ใช้เวลากระซับใช้เทคนิคหลากหลาย เปลี่ยน Software หลายรูปแบบ คุณ Mark ผู้จัดการได้นำเสนอประเด็นสำคัญของ SDEHS คือFlexible Learning : Blended Delivery Quality Individualised Education“ยึดหยุ่นในการเรียน : เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เน้นคุณภาพการศึกษารายบุคคล”โดยขยายความ Flexible Learning Blended Delivery ได้แก่ 1. Printed Learning materials 2. Online Units of work and courses 3. Laptops 4 Learning 4. CD and DVD 5. Telephone 6. E mail 7. Videoconferencing- field service visits to home and School- Study days- Excursionsเมื่อเสร็จจากการนำเสนอ เจ้าภาพพาคณะเยี่ยมชมอาคารสถานที่ เช่น ห้อง e – learning ห้อง Drama พร้อมเลี้ยงอาหารว่าง ที่เรียกว่า Finger Foods และชา กาแฟ ทุกคน ประทับใจ มีแต่รอยยิ้มให้กันสุดท้าย ท่านเลขาธิการ กศน. มอบของที่ระลึก คณะผู้บริหารและครู ถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนจากคุณ Mark ยกมือไหว้แบบคนไทย
คณะของเราไปศึกษาดูงานที่ Sydney distance education high school ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง...ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ไม่มีความคิดเห็น: