วันจันทร์, สิงหาคม 17, 2552

นครซิดนีย์ ที่รัก

Powerhouse museum
เป็นพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องพลังงาน และการออกแบบ (Science and design) ตัวอาคารถูกดัดแปลงมาจากโรงงานเครื่องจักรที่ใช้ไอน้ำดั่งเดิม โดยจัดแสดง 4 ชิ้น ที่สำคัญและน่านำกลับมาใช้ในบ้านเรา คือ พื้นที่กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ 2 พื้นที่กิจกรรมคือ พื้นที่กิจกรรมแรก มีการเรียนการนำเสนอผลงานการออกแบบของผู้สนใจ โดยมีผู้รู้คอยวิจารณ์ผลงานให้ พร้อมทั้งมีพื้นที่ให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานการออกแบบไว้ในพิพิธภัณฑ์ มีบางพื้นที่ผู้เรียนได้สังเกตภาพสิ่งของในพิพิธภัณฑ์แล้วนำไปออกแบบ ผู้เรียนมีสมาธิ และมีความสนใจในการทำงานมาก ผู้เรียนไม่สนใจผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เลย
พื้นที่กิจกรรมที่สอง เป็นพื้นที่เล็ก ๆ ใช้ประโยชน์หลายด้านใช้สำหรับเล่านิทานหรือให้นำเสนอเรื่องราวต่างๆ ของผู้เรียนที่เรียกว่า Coqs workshop
สรุปว่า เราสามารถดัดแปลงอาคารและกิจกรรมดั่งเดิมพร้อมเสริมกิจกรรมใหม่ ๆ ทันสมัย เข้าไป ก็สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาได้ ซิดนีย์...สิ่งที่สุดยอดคือเป็นนครที่ซ่อนสายไฟฟ้า..จึงดูสะอาดไม่เกะกะรกรุงรัง...ทำถูกต้องหนึ่งอย่างดูดีไปสิบอย่าง....สิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามความสูงต่ำของพื้นดิน....ไม่ถมให้น้ำท่วมขัง...

ไม่มีความคิดเห็น: