วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 20, 2555

วันสิ้นโลกพรุ่งนี้(21 ธันวาคม 2555 หรือ 21 dec 2012) น่าจะเป็นวันสำคัญของโลกวันหนึ่ง ด้วยศาสตร์สองศาสตร์ของมนุษยชาติเข้าใกล้กันมากที่สุด จนเกือบจะเป็นเนื้อเดียวกัน ศาสตร์ที่ว่านั้นคือ โหราศาสตร์และวิทยาศาสตร์  นักโหราศาสตร์พยายามอ้างคำทำนายของใครต่อใครมากมายที่ทำนายว่า โลกจะสลาย คำทำนายเหล่านั้นมีผลต่อความเชื่อของผู้คน ข่าวสะพัดไปทั่วโลกในยุคความก้าวหน้าของสื่อเทคโนโลยี  คำทำนายเกือบทั้งหมดฟันธงว่า โลกจะแตกสลายในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 คือวันพรุ่งนี้  ด้านนักวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาความเป็นไป ความเปลี่ยนแปลงของโลก ในหลายแง่ หลายมุม ว่าโลกจะสลายตามคำทำนายได้หรือไม่อย่างไร โดยศึกษาทั้งปัจจัยภายในโลก ปัจจัยภายนอกโลก ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เช่นศึกษาการเปลี่ยนขั้วของสนามแม่เหล็กโลก ว่ามีผลต่อโลกอย่างไร ศึกษาพายุสุริยะจากดวงอาทิตย์ว่ามีผลต่อโลกอย่างไร ความจริงทางวิทยาศาสตร์และคำทำนายของโหราศาสตร์ ทำความหวั่นไหวให้กับมนุษย์ไปทั่วโลก  กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเรา ยกเว้นมนุษย์บางกลุ่มที่มีความสุขอยู่กับธรรมชาติ มีความสุขอยู่ในสังคมเล็กๆของตน ไม่รับรู้ข่าวสารข้อมูลใดๆ ชีวิตของพวกเขาเป็นไปตามครรลองที่มันเป็น วันสิ้นโลกหรือวันโลกสดใส มันก็ปกติธรรมดา แล้วแต่จะเป็นไปเถอะ

ไม่มีความคิดเห็น: