วันจันทร์, ธันวาคม 27, 2553

ความต่างระหว่างผีเสื้อถุงทองธรรมดากับถุงทองป่าสูง


ผีเสื้อถุงทองจัดเป็นผีเสื้อที่สวยที่สุด สวยขนาดที่มีผู้ขนานนามว่าเป็น “ราชินีผีเสื้อแห่งสยาม” ด้วยความโดดเด่นของสีปีกที่มีสีดำตัดกับสีเหลืองทอง จึงมองเห็นแต่ไกล ด้วยนิสัยที่บินสูงจับต้องยากผู้คนจึงอยากได้ไว้ในครอบครอง สุดท้ายต้องกำหนดให้ผีเสื้อถุงทองเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ห้ามมีการซื้อขายและมีไว้ในครอบครอง กฎหมายช่วยยืดเวลาสูญพันธุ์ของผีเสื้อถุงทองมาได้ระยะหนึ่งแล้ว
ผีเสื้อถุงทองในภาพเป็นผีเสื้อถุงทองธรรมดาที่ถ่ายได้ตอนเช้าในฤดูหนาว ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ผีเสื้อถุงทองธรรมดาดูดน้ำหวานจากดอกเข็มริมสระน้ำ ให้สังเกตปีกคู่หลังของผีเสื้อถุงทองธรรมดาจะเห็นมีสีดำแต้มปนอยู่กับสีเหลืองทอง ส่วนผีเสื้อถุงทองป่าสูง ซึ่งถ่ายจากผีเสื้อที่สต๊าฟไว้ของโครงการพระราชดำริเขาหินซ้อน พบว่าปีกคู่หลังของผีเสื้อถุงทองป่าสูงเป็นสีเหลืองทองเกือบทั้งหมดมีเส้นดำเล็กๆเท่านั้น
จุดนี้คือความต่างเบื้องต้นที่ใช้สังเกตจำแนกผีเสื้อถุงทองทั้งสองชนิด
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสืบค้นภาพโปสเตอร์ผีเสื้อคุ้มครองโดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โครงการ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 53ภาพดังปรากฏ