วันอังคาร, ตุลาคม 22, 2556

กว่าง ในสวนประดู่ป่า

ใกล้จะเข้าฤดูหนาว เป็นฤดูของแมลงชนิดหนึ่งซึ่งโตเต็มวัยเตรียมขยายพันธุ์ แมลงชนิดนี้มีลักษณะพิเศษคือตัวผู้ต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตัวเมีย การต่อสู้โดยใช้เขา ทั้งหนีบ ทั้งงัด ทั้งดีด ให้อีกตัวหนึ่งแพ้ เป็นเหตุให้มนุษย์ชอบเกมการต่อสู้นี้ จึงนำแมลงชนิดนี้มาเลี้ยงและฝึกการต่อสู้ นำมาแข่งขัน เพื่อความบันเทิงและเพื่อการพนันบ้าง แมลงชนิดนั้นคือ แมลงกว่าง แมลงกว่างเคยมีมากในภาคเหนือของประเทศไทย การเล่นแมลงกว่างก็เล่นกันมากในภาคเหนือ ปัจจุบันนี้แมลงกว่างในภาคเหนือมีน้อย จึงมีการนำแมลงกว่างจากภาคอีสานไปเลี้ยง ไปเล่น ในภาคเหนือแทน วงจรชีวิตของกว่างในช่วงโตเต็มวัยประมาณสามเดือน ฉะนั้นมนุษย์จึงสนุกกับการเล่นกว่างในช่วงเวลา


ประมาณเดือน พฤศจิกายน ถึงต้น กุมภาพันธ์ เท่านั้น (ในภาพ กว่างแซมกำลังผสมพันธุ์บนต้นกาฬพฤกษ์ ในสวนประดู่ป่า นครนายก)

ไม่มีความคิดเห็น: