วันอังคาร, พฤศจิกายน 27, 2555

ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ

ชื่อสามัญของผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือคือ Common  Tiger ชื่อดูเหมาะสมจริงๆเพราะผีเสื้อชนิดนี้มีลายคล้ายเสือลายพาดกลอน ทั้งชื่อสามัญก็มีคำว่า Tiger ซึ่งแปลว่าเสืออยู่ด้วย ผีเสื้อชนิดนี้พบบ่อย พบทั่วประเทศ พบเป็นกลุ่ม  โดยบินเกาะดูดน้ำหวานของดอกไม้ จากภาพที่บันทึกไว้ มีผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือชนิดเดียวตอมดอกต้นตาลปัตรฤๅษีเต็มไปทั้งต้น
ความงามของผีเสื้อ ความงามของดอกไม้ ให้ความสุขกับทุกผู้คนในแง่มุมของความสุนทรีย์ ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้และเร่งรีบ ทำให้มีความเคลียดทางจิตใจมาก ผีเสื้อและดอกไม้อาจทำให้ชีวิตนุ่มนวลผ่อนคลายลง เราควรให้โอกาสผีเสื้อได้มีพื้นที่ชีวิตบนโลกใบนี้ เพราะผีเสื้อก็เป็นชีวิตหนึ่งทีพึงได้รับส่วนแบ่งบนโลกของเรา

1 ความคิดเห็น: