วันจันทร์, พฤษภาคม 11, 2552

นกกินปลีดำม่วงที่ศูนย์วิทย์สระแก้ว
นกกินปลีดำม่วง (Purple Sunbird)

คุณกำพล บุญชูสว่าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นการดูนกซึ่งท่านให้ความกรุณาเป็นวิทยากรนำดูนกในกิจกรรมค่ายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วเสมอ ๆ รายงานว่าพบนกกินปลีดำม่วง ในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว และคาดว่านกต้องทำรังเลี้ยงลูกบริเวณนี้ด้วยที่คาดเดาเช่นนี้เพราะมีดอกไม้ที่ให้น้ำหวานคือดอกเถากระไดลิงบานติดต่อกันนานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว
เช้าวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมเป็นวันพืชมงคล ขณะที่ยืนอยู่ริมหน้าต่างห้องทำงาน ใช้ telescope ของ Swarovski มองออกไปเห็นลูกนกกินปลีดำม่วงที่คุณกำพลรายงานไว้จริงๆเกาะต้นกระท้อนอยู่ จึงนำกล้องถ่ายรูปทาบเลนซ์ telescope ถ่ายภาพลูกนกกินปลีที่น่ารักไว้ได้ มองนาฬิกา เวลา 10.10 น. กด Altimeter ดูความสูงจากระดับน้ำทะเลบอก 110 เมตร
สรุปว่า พบนกกินปลีดำม่วงซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nectarinia asiatica ตัวเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 110 เมตร เวลา 10.10 น. วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว

ไม่มีความคิดเห็น: