วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 14, 2552

นักรีไซเคิลตัวจริง


ผลิตผลจากความชาญฉลาดของมนุษย์ในศตวรรษที่ผ่านมา (คศ.2000) เกิดขึ้นอย่างมากมาย บางครั้งดูว่าเป็นความฉลาดที่คิดได้แต่สุดท้ายเหมือนจะจบลงด้วยความโง่เสียมากกว่า
ดั่งเดิมผลิตผลที่มนุษย์คิดทำขึ้นใช้ในการดำรงชีวิตเมื่อใช้จนหมดอายุแล้วทุกอย่างจะกลับคืนสู่ธรรมชาติได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่นใบตองห่อข้าว กระดาษห่ออาหาร ปิ่นโตใส่อาหาร (เหล็กเคลือบ) ถุงผ้า (ถุงเป๋อหรือย่ามของชาวเหนือ)ทุกอย่างย่อยสลายได้ แต่ปัจจุบันผลิตผลเกือบทุกอย่างดูดี ใช้ง่าย สะดวกแต่บอกเวลาของการย่อยสลายแทบไม่ได้ หมายความว่าย่อยสลายยากเช่น ถุงพลาสติก โฟมชนิดต่างๆ จึงเกิดปัญหาขยะไปทั่วโลก หลายชาติหาที่ทิ้งขยะไม่ได้ก็แอบเอาขยะมาทิ้งกลางทะเลที่เป็นกลางบ้าง ทิ้งในทะเลเพื่อนบ้านบ้างเป็นข่าวอยู่เสมอ
ทุกอย่างมีที่มา ที่ไป มีเหตุมีผล เพียงแต่ว่าจะเริ่มแก้ไขที่ไหนดี จะแก้ที่ผลของเหตุที่เกิดแล้ว หรือจะแก้ที่เหตุเพื่อไม่ให้เกิดผลที่ไม่พึงปรารถนา
สำหรับคนกลุ่มหนึ่ง(คนเก็บขยะ)ได้เริ่มแก้ไขแล้วแม้ว่าเป็นการแก้ไขเพื่อปากท้องของตนก็ตาม ก็นับว่ามีส่วนคือการคัดเลือกขยะเพื่อนำกลับมาใช้อีกครั้งหรือหลายครั้ง ที่เรียกว่า “Recycle” นั่นเอง.

ไม่มีความคิดเห็น: