วันอังคาร, พฤษภาคม 26, 2552

วันแห่งความสุข

ผมภูมิใจในตัวคุณจริงๆ คุณทำงานแบบมืออาชีพ...คุณทำงานเป็นทีมได้ดี คุณรู้ว่าต้องทำอะไรโดยไม่ต้องรอคำสั่ง.....คุณมีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน รากเหง้าแห่งกัลยาณมิตรฝังลึกลงในใจคุณแล้ว...ผมมีความสุขมาก ๆ ที่ได้เห็นภาพเช่นนี้...ผมเชื่อว่าคุณก็คงเหมือนผมเช่นกัน..
ปัญญา วารปรีดี
26 พฤษภาคม 2552

ไม่มีความคิดเห็น: