วันอาทิตย์, พฤษภาคม 24, 2552

บัวหลวงบานแล้ว


บัวหลวงดอกนี้บานอยู่ในบึง....บันทึกภาพเก็บไว้เกรงว่าจะล่วงโรยตามกาลเวลา....ผ่านสระน้ำเดินเข้าไปใกล้เถาย่านางแดง...ถิ่นของนกกินปลี...นกกินปลี สองสามตัวบินมาทักทายเสียงเซ็งแซ่....เป็นภาพแห่งความสุข..สั้นๆ..ของวันหยุดวันหนึ่ง นกกินปลีกับบัวหลวงเป็นเรื่องราวธรรมชาติที่เกี่ยวโยงกัน...เกี่ยวไหมเอ่ย

ไม่มีความคิดเห็น: