วันอังคาร, พฤษภาคม 26, 2552

ผลการสืบค้นที่มาของขวานหินโบราณประมาณกลางปี พ.ศ.2544 นายทรงวุฒิ สุธาอรรถ (เสียชีวิตแล้ว) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว คนแรก นำทีมนักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่พนักงาน ออกไปเก็บตัวอย่างประเภทของหินในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำมาจัดทำฐานการเรียนรู้เรื่อง “หิน” ณ ฐานนิทรรศการกลางแจ้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ขณะที่ค้นหาหินบริเวณเชิงเขาตาง๊อก อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว นายเทวัญ เทียมเขา เจ้าหน้าที่ยามซึ่งไปด้วย ได้พบหินก้อนหนึ่ง(ขวานหินโบราณ)โผล่พ้นพื้นดินบริเวณพื้นที่ไร่ใกล้เชิงเขาตาง๊อก จึงหยิบมาด้วยเพราะดูแปลกดีมีลักษณะคล้ายเสียม นายเทวัญ เทียมเขาได้นำมาวางไว้บริเวณสวนหินหน้าเสาธงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา เมื่อมีนักศึกษา นักเรียน ประชาชนมาเรียนรู้เรื่องหินก็มักหยิบไปดูและนำเคลื่อนย้ายไปไว้ในกลุ่มหินต่าง ๆ เสมอ ๆ จนกระทั่งวันแรม 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม 2552นายปัญญา วารปรีดี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว คนที่เจ็ด ได้สังเกตพบว่าหินก้อนดังกล่าวเป็นขวานหินโบราณ มีรอยบิ่นถูกใช้งานซึ่งน่าสืบค้นอย่างยิ่ง
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 นายปัญญา วารปรีดี จึงนำคณะประกอบด้วย อาจารย์อาภรณ์ เลิศกิจคุณานนท์ อาจารย์ภัฑรกิจ ไชยถา นายเทวัญ เทียมเขา และนายประไพ เขียวชอุ่ม กลับไปบริเวณที่เคยพบขวานหินโบราณอีกครั้ง สำรวจและถ่ายภาพ สถานที่สำคัญแหล่งที่พบขวานหินโบราณไว้ เพื่อการสืบค้นในโอกาสต่อไป Coming soon ……..

ไม่มีความคิดเห็น: