วันอังคาร, เมษายน 24, 2555

ต้นมะนาวป่า


          บนเขาลูกเล็กที่ชื่อ เขาน้อย  ตั้งอยู่ตำบลคลองน้ำใส  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่สำคัญของประเทศไทย คือ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู  แต่สิ่งที่เขียนในครั้งนี้ขอเขียนถึงพันธุ์ไม้ป่าที่อยู่บนเขาน้อย  แม้เขาน้อยมีพื้นที่ไม่เกินพันไร่  แต่เต็มไปด้วยไม้ป่าที่ไม่ค่อยรู้จัก ซึ่งน่าศึกษาอย่างยิ่ง  ตัวอย่างเช่น ต้นมะนาวป่า  เป็นต้นไม้ที่เห็นเป็นครั้งแรก  มีขนาดสูงประมาณ  3-4 เมตร ผิวของลำต้นแตกเป็นกาบ  ใบคล้ายมะนาวแต่ไม่มีกลิ่นมะนาว  มีผลขนาดลูกปิงปอง  ตอนดิบสีขาวอมเขียว  มียางออกตามผิวของผล  มดจึงมาคอยกินน้ำยางซึ่งน่าจะมีน้ำหวานอยู่ด้วย  เมื่อผลแก่เปลี่ยนเป็นสีแดง 
          จริงๆ แล้วมะนาวป่าอาจมีชื่ออื่นๆ ทางพฤกษศาสตร์  เมื่อสืบค้นทาง Website ไม่พบข้อมูลที่ชัดเจน  ทั้งชื่อ ต้น ใบ ผล ที่เห็นปรากฏในภาพถ่ายนี้  ถ่ายมาจาก  ปราสาทเขาน้อยสีชมพู  ตำบลคลองน้ำใส  อำเภออรัญประเทศ  ในเดือนเมษายน

ไม่มีความคิดเห็น: