วันพุธ, กรกฎาคม 11, 2555

ป้าแอ๊ว ปลาส้มฟัก


            ปลาส้มฟัก คือ วิธีถนอมอาหารปลาอย่างหนึ่ง  โดยการนำเนื้อปลาชนิดเนื้อเหนียวมาบดและหมักไว้ด้วยกรรมมาวิธีของแต่ละคน   กรรมวิธีของป้าแอ๊ว (เสียชีวิตแล้ว) ปลาส้มฟักจังหวัดลพบุรี  เป็นรูปแบบหนึ่ง  จากการพูดคุยกับลูกชายป้าแอ๊ว บอกว่า “แม่ทำมากว่า 30 ปีแล้ว  มีลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  หลังจากแม่เสียชีวิต  ผมทำกิจการต่อ  เน้นความสะอาดและคุณภาพของปลาส้มฟักเสมอมา”  ปลาส้มฟักป้าแอ๊ว  จัดเป็นอุตสาหกรรมของครอบครัวได้เป็นอย่างดี  คือเลี้ยงครอบครัวได้  มีการจ้างงานในชุมชน  และยังถนอมอาหารไว้กินได้นานกว่าปกติธรรมดา  เพื่อสนับสนุนให้ครัวไทยสู่ครัวโลกในอนาคตไม่มีความคิดเห็น: