วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 16, 2555

ความสัมพันธ์ของโรคกรดไหลย้อน กับ ศีลข้อวิกาลโภชนา
ระบบย่อยอาหารของมนุษย์  มีขั้นตอนการย่อยโดยสังเขปดังนี้  อาหารทุกอย่าง เมื่อเข้าสู่ปาก  ด่านแรกคือฟันขบกัด เคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลง ขณะที่อาหารอยู่ในปาก น้ำลายจัดเป็นน้ำย่อยลำดับแรกที่คลุกเคล้าอาหารลงสู่กระเพาะ  มีกรดชนิดหนึ่งที่มีความเข้มข้นสูงมาก  มีระดับ pH ถึง 1-2 คือ กรดเกลือ หรือ กรดไฮโดรคลอริกแอซิก (HCl) ซึ่งสร้างจากเซลล์ของร่ายกายที่ชื่อ parietal cells  ทำหน้าที่ย่อยอาหาร  ขั้นตอนการย่อยต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
            ฉะนั้น หากเรากินอาหารมื้อเย็นแล้ว นอนก่อน 3 ชั่วโมง  กรดที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารซึ่งมีความเข้มข้นอยู่แล้ว จะไหลย้อนเข้าสู่ระบบหายใจขณะที่นอนราบ ทำให้ ร้อนคอ  ร้อนหน้าอก  เจ็บหน้าอก  หายใจไม่สะดวก  หอบเหนื่อย  หรือพาลเจ็บป่วยไปถึงโรคหัวใจได้
            พระพุทธองค์ท่านคือสัพพัญญู  รู้แจ้งแทงตลอด  จึงได้บัญญัติศีล ที่เรียกว่า อุโบสถศีล ข้อที่ 6 คือ วิกาลโภชนา  เวรมณี  เว้นจากการบริโภคอาหารในยามวิกาล   ผลของการรักษาศีลข้อนี้ทำให้ไม่เจ็บป่วยจากอาการกรดไหลย้อนไงละ

ไม่มีความคิดเห็น: