วันเสาร์, ตุลาคม 22, 2554

โรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์

                                       

  กลางนคร Melbourne  มีโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินลิกไนต์แห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำ yarra  ใกล้สะพาน West  Gate  สร้างเสร็จมากว่า 30 ปีแล้ว แต่ต้องเป็นหม้ายไม่สามารถเดินเครื่องใช้งานได้  เหตุผลของการสร้างและเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้มีดังนี้  เหตุผลที่สร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์เพราะถ่านหินลิกไนต์มีจำนวนมหาศาลในรัฐวิคตอเรียซึ่งมีนคร Melbourne เป็นเมืองหลวง  เรียกว่าเชื้อเพลิงวัตถุดิบมีอยู่อย่างเพียงพอ  เหตุผลที่เป็นหม้ายไม่สามารถเดินเครื่องได้  เป็นเพราะเมื่อทดลองเดินเครื่องเปิดใช้งาน นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตรวจพบว่าเขม่าลิกไนต์ถูกลมพัดไปตกบริเวณที่อยู่อาศัยของประชาชน  กลางนคร Melbourne  บริเวณหมู่บ้าน Ashwood  รัฐบาลตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน จึงปิดโรงไฟฟ้าพลังงานลิกไนต์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา แต่ยังคงเก็บไว้เป็นโรงไฟฟ้าสำรอง  หากมีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในวันข้างหน้า  อยากให้ประเทศไทยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเช่นกรณีตัวอย่างที่เขียนมาจังเลย

ไม่มีความคิดเห็น: